Rechter spreekt zich uit over CO2-uitstoot

Vandaag heeft de rechter uitgesproken dat de Nederlandse staat een zorgplicht heeft voor de bescherming en verbetering van het leefmilieu. Dat heeft de rechter in Den Haag bepaald in een zaak die was aangespannen door klimaatorganisatie Urgenda. Voor 2020 moet de uitstoot van broeikasgassen met minstens 25% teruggebracht zijn t.o.v. het niveau in 1990.

Als Van Dorp hebben wij al meerdere jaren voor onze hele organisatie de CO2 prestatieladder niveau 5 behaald. Dat is het hoogste niveau. Natuurlijk zijn wij hier best een beetje trots op. Maar wij doen dit echter niet om onszelf op de schouder te kloppen. Wij doen dit omdat wij geloven dat wij met elkaar de wereld beter achter moeten laten dan toen wij er op kwamen.

De afgelopen jaren hebben wij ons ontwikkeld als specialist op het gebied van energiebesparende maatregelen. Energiebesparende maatregelen helpen het klimaat verbeteren, spaart kostbare grondstoffen uit, voorkomt vervuiling en geeft u lagere energiekosten.

Van Dorp biedt verschillende manieren om energie te besparen. Zo kunnen we maatregelen afspreken die wij verzorgen via een inspanningsverplichting. Daarbij adviseren wij u met betrekking tot de te nemen stappen. Ook kunnen wij deze maatregelen voor u realiseren en beheren. Mocht u zekerheid wensen over het (financieel) rendement van uw energie-investering, dan is het mogelijk om met ons een resultaatverplichting aan te gaan. In dat geval staat Van Dorp garant voor de gerealiseerde energiebesparing. Dat alles met behoud of verbetering van het comfort.

Echt resultaat bereiken we door niet alleen na te denken over maatregelen en/of anderen hiertoe te dwingen maar ook door zelf actie te ondernemen!

 

Met Kennis en Respect